<![CDATA[Agenția pentru Supraveghere Tehnică]]> http://ast.gov.md/ 20.06.2021 ro http://ast.gov.md/ Copyright (c) 2021 http://ast.gov.md/Verificării practice de către inspectorii din cadrul Agenției (Domeniul Obiecte Industrial Periculoase) <![CDATA[Verificării practice de către inspectorii din cadrul Agenției (Domeniul Obiecte Industrial Periculoase) // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1500&t=/MEDIA/Comunicate/Verificarii-practice-de-catre-inspectorii-din-cadrul-Agentiei-Domeniul-Obiecte-Industrial-Periculoase/ În rezultatul controlului planificat, inspectorii din cadrul Agenției (Domeniul Obiecte Industrial Periculoase) au supus verificării practice operativitatea, dotările  Sericiului de dispecerat și intervenție tehnică cît și calificarea specialiștilor din cadrul grupului de intevenție. ]]> 16.06.2021 00:00 Agenția pentru Supravegherea Tehnică (AST) a participat la ședința consultativă organizată de MEI cu reprezentanții întreprinderilor prestatoare de servicii la exploatarea ascensoarelor din 21 mai 2021. <![CDATA[Agenția pentru Supravegherea Tehnică (AST) a participat la ședința consultativă organizată de MEI cu reprezentanții întreprinderilor prestatoare de servicii la exploatarea ascensoarelor din 21 mai 2021. // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1498&t=/MEDIA/Comunicate/Agentia-pentru-Supravegherea-Tehnica-AST-a-participat-la-edinta-consultativa-organizata-de-MEI-cu-reprezentantii-intreprinderilor-prestatoare-de-servicii-la-exploatarea-ascensoarelor-din-21-mai-2021/ Urmare a implementării documentului normativ „Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor” aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.506 din 5 iulie 2017, unde au fost stabilite noile prevederi de implementare a actului normativ în scopul stabilirii unor condiții unice în procesul ]]> 15.06.2021 13:10 Spre informare Administrațiilor Publice Locale <![CDATA[Spre informare Administrațiilor Publice Locale // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1491&t=/MEDIA/Comunicate/Spre-informare-Administratiilor-Publice-Locale/ În temeiul art. 12, alin. (10) al Legii nr. 163 din 09.07.2010 cu privire la autorizarea lucrărilor de construire, cu privire la  autorizarea executării lucrărilor de construcție, condițiile de eliberare a autorizației de construire, Agenția pentru Supraveghere Tehnică Vă informează despre obligativitatea emitentului de acte permisive, de a transmite o copie a autorizației de construire la Agenția pentru Supraveghere Tehnică pentru informare, în cel mult 3 zile lucrătoare din data emiterii pe suport de hârtie la adresa - str. Constantin Tănase, ]]> 11.06.2021 15:30 11.06.2021, Chișinău –Membrii Consiliul pentru Soluționarea Disputelor din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, s-au întrunit în cea de-a patra ședință <![CDATA[11.06.2021, Chișinău –Membrii Consiliul pentru Soluționarea Disputelor din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, s-au întrunit în cea de-a patra ședință // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1499&t=/MEDIA/Comunicate/11062021-Chiinau-Membrii-Consiliul-pentru-Solutionarea-Disputelor-din-cadrul-Agentiei-pentru-Supraveghere-Tehnica-s-au-intrunit-in-cea-de-a-patra-edinta/   11.06.2021, Chișinău – Agenția pentru Supraveghere Tehnică Vă informează că, membrii Consiliul pentru Soluționarea Disputelor din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, s-au întrunit în cea de-a patra ședință, și au examinat cererea prealabilă privind anularea procesului –verbal de control, emis ]]> 11.06.2021 09:03 Verificarea calității lucrărilor executate la renovarea drumului L 165 R20-Lalova și L165.1 <![CDATA[Verificarea calității lucrărilor executate la renovarea drumului L 165 R20-Lalova și L165.1 // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1496&t=/MEDIA/Comunicate/Verificarea-calitatii-lucrarilor-executate-la-renovarea-drumului-L-165-R20-Lalova-i-L1651/ În data de 09 iunie 2021, reprezentanții Agenției pentru Supraveghere Tehnică, din cadrul Direcției Calității în Construcții și Drumuri au verificat în baza cererii pentru obținerea concluziei la terminarea lucrărilor calitatea lucrărilor executate la renovarea drumului L 165 R20-Lalova și L165.1 Drum de acces s.Țipova. Proiectul cu lungimea totală de 20 km este executat în cadrul contractului încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Centru în calitate de Co-Investitor, Consiliul Raional Rezina în calitate de beneficiar cu Genesis Internațional în calitate ]]> 10.06.2021 09:57 Cu privire la participarea în comisia de lucru referitor la evaluarea situației de perevenire a riscului de inundație a unor gospodării din preeajma rîulețului ce traverseaza partea centrala a s.Răciula, r.Călărași. <![CDATA[Cu privire la participarea în comisia de lucru referitor la evaluarea situației de perevenire a riscului de inundație a unor gospodării din preeajma rîulețului ce traverseaza partea centrala a s.Răciula, r.Călărași. // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1492&t=/MEDIA/Comunicate/Cu-privire-la-participarea-in-comisia-de-lucru-referitor-la-evaluarea-situatiei-de-perevenire-a-riscului-de-inundatie-a-unor-gospodarii-din-preeajma-riuletului-ce-traverseaza-partea-centrala-a-sRaciula-rCalarai/ Reprezentanții Agenției pentru Supraveghere Tehnică, din cadrul Direcției supravegherea de stat a masurilor contra incendiilor și protecției civile ca urmare a adresării Primăriei s. Răciula, r-nul Călărași au participat data de 03.06.2021 în comisia privind evaluarea riscului de inundații a ]]> 04.06.2021 09:15 Verificării practice a utilajului de stingere a incendiului <![CDATA[Verificării practice a utilajului de stingere a incendiului // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1489&t=/MEDIA/Comunicate/Verificarii-practice-a-utilajului-de-stingere-a-incendiului/ 03.06.2021 12:59 Verificarea stării construcțiilor hidrotehnice <![CDATA[Verificarea stării construcțiilor hidrotehnice // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1488&t=/MEDIA/Comunicate/Verificarea-starii-constructiilor-hidrotehnice/ Agenția pentru Supraveghere Tehnică, conform prevederilor din Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 22 decembrie 2020, cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2021, și anume în conformitate cu acțiunile prevăzute la pct. 9 ]]> 02.06.2021 14:42 Consiliul pentru soluționarea Disputelor din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică s-a întrunit astăzi 31 mai 2021, în cea de-a treia ședință <![CDATA[Consiliul pentru soluționarea Disputelor din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică s-a întrunit astăzi 31 mai 2021, în cea de-a treia ședință // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1487&t=/MEDIA/Comunicate/Consiliul-pentru-solutionarea-Disputelor-din-cadrul-Agentiei-pentru-Supraveghere-Tehnica-s-a-intrunit-astazi-31-mai-2021-in-cea-de-a-treia-edinta/ Subiectul ședinței a fost examinarea cererii de contestare a Procesului verbal de control și prescrierea emisă cu titlu de recomandare privind înlăturarea neconformităților constatate în cadrul controlului inopinat, inițiat și desfășurat la data de 31. Martie 2021, conform prevederilor art. ]]> 31.05.2021 16:01 „ AST a participat la evaluarea utilagului de aprovizionare cu oxigen, a pacienților instituțiilor publice medico – sanitare din țară în legătură cu starea de pandemie și cu incidentele din Romănia și Ucraina” <![CDATA[„ AST a participat la evaluarea utilagului de aprovizionare cu oxigen, a pacienților instituțiilor publice medico – sanitare din țară în legătură cu starea de pandemie și cu incidentele din Romănia și Ucraina” // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1486&t=/MEDIA/Comunicate/AST-a-participat-la-evaluarea-utilagului-de-aprovizionare-cu-oxigen-a-pacientilor-institutiilor-publice-medico-sanitare-din-tara-in-legatura-cu-starea-de-pandemie-i-cu-incidentele-din-Romania-i-Ucraina/ Urmare a delegării, în calitate de reprezentant al Organului de Supraveghere Tehnică de Stat a domeniului –  recipiente sub presiune din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică (AST), la solicitarea Ministerului  Sanatății, Muncii și Protecției Sociale, prin includerea reprezentantului Direcției Instalașii ]]> 27.05.2021 09:31 Blocarea căilor de acces la ÎM ”Piața Centrală”. <![CDATA[ Blocarea căilor de acces la ÎM ”Piața Centrală”. // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1484&t=/MEDIA/Comunicate/Blocarea-cailor-de-acces-la-IM-Piata-Centrala/ Angajații din cadrul Direcției supravegherea de stat a masurilor contra incendiilor și protecției civile din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică de comun cu angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență s-au autosesizat la comunicatul de presă cu privire la blocarea ]]> 05.05.2021 15:05 Agenția pentru Supraveghere Tehnică continuă campania de informare autorităților publice locale <![CDATA[Agenția pentru Supraveghere Tehnică continuă campania de informare autorităților publice locale // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1427&t=/MEDIA/Comunicate/Agentia-pentru-Supraveghere-Tehnica-continua-campania-de-informare-autoritatilor-publice-locale/ 26.03.2021, Chișinău - Agenția pentru Supraveghere Tehnică desfășoară o campanie de informare a autorităților publice locale, cu referire la Eliberarea actelor permisive de către APL. Astfel în perioada octombrie 2020 – mai 2021 reprezentanții AST organizează mai multe seminare în care ]]> 03.05.2021 19:25 Prevenirea incendiilor în ajunul sărbătorilor de Paşte <![CDATA[Prevenirea incendiilor în ajunul sărbătorilor de Paşte // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1469&t=/MEDIA/Comunicate/Prevenirea-incendiilor-in-ajunul-sarbatorilor-de-Paste/ De către angajații Direcției supravegherea de stat a masurilor contra incendiilor și protecției civile din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică de comun cu angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în ajunul sărbătorilor de Paşte să efectuează verificări în domeniul ]]> 29.04.2021 11:41 Incendiul puternic la un depozit din mun. Chișinău. <![CDATA[Incendiul puternic la un depozit din mun. Chișinău. // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1468&t=/MEDIA/Comunicate/Incendiul-puternic-la-un-depozit-din-mun-Chiinau/ Agenția pentru Supraveghere Tehnică la data de 21 aprilie 2021  s-a autosesizat în legatură incendiul produs la un depozit cu vopsea și solvenți din str. Calea Basarabiei nr. 30/2, mun. Chișinău.   Ca urmare, specialiștii din domeniul antiincendiar din mun. Chișinau s-au deplasat la fața ]]> 22.04.2021 14:51 Plan de integritate 2021 <![CDATA[Plan de integritate 2021 // Plan de integritate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=346&id=1464&t=/AGENIA/Plan-de-integritate/Plan-de-integritate-2021/ 08.04.2021 11:03 Modificarea cadrului legislativ în domeniul securității la incendiu <![CDATA[Modificarea cadrului legislativ în domeniul securității la incendiu // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1457&t=/MEDIA/Comunicate/Modificarea-cadrului-legislativ-in-domeniul-securitatii-la-incendiu/ În scopul îmbunătățirii cadrului legislativ în domeniul securității la incendiu de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică se lucrează asupra examinării proiectului de hotărâre de guvern pentru aprobarea reglementării tehnice „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova și modelului ]]> 07.04.2021 12:04 Agenția în acțiune <![CDATA[Agenția în acțiune // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1456&t=/MEDIA/Comunicate/Agentia-in-actiune/ ]]> 02.04.2021 14:41 Seminar de informare în domeniul Certificării produselor pentru construcții <![CDATA[Seminar de informare în domeniul Certificării produselor pentru construcții // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1426&t=/MEDIA/Comunicate/Seminar-de-informare-in-domeniul-Certificarii-produselor-pentru-constructii/   Agenția pentru Supraveghere Tehnică, în data de 25 martie  curent, a participat la seminarul de informare  „Certificarea produselor pentru construcții”, organizat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii al RM (prezentat de către dl. Gheorghe CROITORU - Șef secție Politici și ]]> 29.03.2021 14:43 Atenționare!!! Către agenții economici cu privire la darea de seamă anuală <![CDATA[ Atenționare!!! Către agenții economici cu privire la darea de seamă anuală // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1409&t=/MEDIA/Comunicate/AtentionareCatre-agentii-economici-cu-privire-la-darea-de-seama-anuala/ Stimați agenți economici             Vă aducem la cunoştinţă că conform art. 9 pct.4 precum și art. 13 al Legii 778 din 27.12.2001 cu privire la geodezie,cartografie și geoinformatică, anual, până la 15 ianuarie întreprinderile şi organizaţiile, ce efectuează lucrări topogeodezice ]]> 11.01.2021 12:36 Controlul de stat al respectării de către angajatori a actelor legislative și normative privind securitatea şi sănătatea în muncă va fi exercitat de către Inspectoratul de Stat al Muncii începînd cu 01.01.2021 <![CDATA[Controlul de stat al respectării de către angajatori a actelor legislative și normative privind securitatea şi sănătatea în muncă va fi exercitat de către Inspectoratul de Stat al Muncii începînd cu 01.01.2021 // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1408&t=/MEDIA/Comunicate/Controlul-de-stat-al-respectarii-de-catre-angajatori-a-actelor-legislative-i-normative-privind-securitatea-si-sanatatea-in-munca-va-fi-exercitat-de-catre-Inspectoratul-de-Stat-al-Muncii-incepind-cu-01012021/   Controlul de stat al respectării de către angajatori a legislației privind securitatea şi sănătatea în muncă conform domeniul de competență atribuit pînă la data de 01.01.2021 se exercita de către 10 unități cu drept de control enumerate la art. 23 ]]> 04.01.2021 19:47 2021 <![CDATA[2021 // Graficul controalelor planificate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=199&id=1400&t=/CONTROL-DE-STAT/Graficul-controalelor-planificate/2021/ 03.12.2020 13:35 Abateri grave depistate în urma efectuării controlului planificat la obiectivul „Reabilitarea și modernizarea drumului regional, Ungheni-Cetâreni-Alexeevca G90” <![CDATA[Abateri grave depistate în urma efectuării controlului planificat la obiectivul „Reabilitarea și modernizarea drumului regional, Ungheni-Cetâreni-Alexeevca G90” // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1395&t=/MEDIA/Comunicate/Abateri-grave-depistate-in-urma-efectuarii-controlului-planificat-la-obiectivul-Reabilitarea-i-modernizarea-drumului-regional-Ungheni-Cetareni-Alexeevca-G90/ În perioada 21.09.2020-25.09.2020 conform planului de control pentru anul  2020 (tr III) Agenția pentru Supraveghere Tehnică a efectuat control la obiectivul „Reabilitarea și modernizarea drumului regional, Ungheni-Cetâreni-Alexeevca G90” în urma examinării cu ieșire la fața locului cît și în temeiul ]]> 16.10.2020 14:12 Administratorilor instituțiilor cultural-artistice <![CDATA[Administratorilor instituțiilor cultural-artistice // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1394&t=/MEDIA/Comunicate/Administratorilor-institutiilor-cultural-artistice/ 12.10.2020 08:37 Agenția pentru Supraveghere Tehnică a organizat ședință de lucru cu reprezentanții organelor de control în scopul identificării obiectelor/ depozitelor/ agenților economici, ce dețin depozite cu cantități de substanțe periculoase în care se include nitratul de amoniu <![CDATA[Agenția pentru Supraveghere Tehnică a organizat ședință de lucru cu reprezentanții organelor de control în scopul identificării obiectelor/ depozitelor/ agenților economici, ce dețin depozite cu cantități de substanțe periculoase în care se include nitratul de amoniu // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1393&t=/MEDIA/Comunicate/Agentia-pentru-Supraveghere-Tehnica-a-organizat-edinta-de-lucru-cu-reprezentantii-organelor-de-control-in-scopul-identificarii-obiectelor-depozitelor-agentilor-economici-ce-detin-depozite-cu-cantitati-de-substante-periculoase-in-care-se-include-nitratul-de-amoniu/ ]]> 24.09.2020 13:58 Comunicat cu privire la evenimentul din data de 15.09.2020 din mun. Bălți <![CDATA[Comunicat cu privire la evenimentul din data de 15.09.2020 din mun. Bălți // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1391&t=/MEDIA/Comunicate/Comunicat-cu-privire-la-evenimentul-din-data-de-15092020-din-mun-Balti/ Agenția pentru Supraveghere Tehnică s-a autosesizat din comunicatul de presă cu privire la evenimentul produs la unitatea SRL "Smooth Marble" din mun. Bălți, str. Hotin, 33/1 unde pe adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 160 ]]> 17.09.2020 10:05 Funcții vacante <![CDATA[Funcții vacante // Funcții vacante]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=188&id=1443&t=/INFORMAII-PUBLICE/OLD/Functii-vacante/Functii-vacante/ ]]> 14.09.2020 19:17 Anunț cu privire la desfășurarea probei interviului la data de 10.09.2020 <![CDATA[Anunț cu privire la desfășurarea probei interviului la data de 10.09.2020 // Funcții vacante]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=188&id=1416&t=/INFORMAII-PUBLICE/OLD/Functii-vacante/Anunt-cu-privire-la-desfaurarea-probei-interviului-la-data-de-10092020/ 10.09.2020 11:00 Anunț cu privire la desfășurarea probei interviului la data de 10.09.2020 <![CDATA[Anunț cu privire la desfășurarea probei interviului la data de 10.09.2020 // Funcții vacante]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=188&id=1444&t=/INFORMAII-PUBLICE/OLD/Functii-vacante/Anunt-cu-privire-la-desfaurarea-probei-interviului-la-data-de-10092020/ 10.09.2020 11:00 Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise la data de 10.09.2020 <![CDATA[Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise la data de 10.09.2020 // Funcții vacante]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=188&id=1417&t=/INFORMAII-PUBLICE/OLD/Functii-vacante/Anunt-cu-privire-la-desfaurarea-probei-scrise-la-data-de-10092020/ 08.09.2020 16:45 Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise la data de 10.09.2020 <![CDATA[Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise la data de 10.09.2020 // Funcții vacante]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=188&id=1445&t=/INFORMAII-PUBLICE/OLD/Functii-vacante/Anunt-cu-privire-la-desfaurarea-probei-scrise-la-data-de-10092020/ 08.09.2020 16:45