<![CDATA[Agenția pentru Supraveghere Tehnică]]> http://ast.gov.md/ 18.09.2021 ro http://ast.gov.md/ Copyright (c) 2021 http://ast.gov.md/14 septembrie 2021 Agenția pentru Supraveghere Tehnică <![CDATA[14 septembrie 2021 Agenția pentru Supraveghere Tehnică // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1545&t=/MEDIA/Comunicate/14-septembrie-2021-Agentia-pentru-Supraveghere-Tehnica/ Reprezentanții Agenției pentru Supraveghere Tehnică, împreună cu reprezentanții Agenției Relații Funciare și Cadastru și a Întreprinderii de Stat Ingeocad, participă la Kiev, la cea de a 49-a ședință a grupului de lucru comun cu reprezentanții instituțiilor de ramură din ]]> 14.09.2021 16:53 Efectuarea controlului tematic al actelor permisive în vederea respectării prevederilor Legii Nr.163/2010 <![CDATA[Efectuarea controlului tematic al actelor permisive în vederea respectării prevederilor Legii Nr.163/2010 // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1544&t=/MEDIA/Comunicate/Efectuarea-controlului-tematic-al-actelor-permisive-in-vederea-respectarii-prevederilor-Legii-Nr1632010/ Agenția pentru Supraveghere Tehnică efectuează control tematic al actelor permisive la Primăriile mun. Soroca, Edineț și Bălți în vederea respectării  prevederilor Legii Nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.]]> 10.09.2021 13:30 Efectuarea controalelor la instituțiile de învățământ <![CDATA[Efectuarea controalelor la instituțiile de învățământ // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1543&t=/MEDIA/Comunicate/Efectuarea-controalelor-la-institutiile-de-invatamant/ Agenția pentru Supraveghere Tehnică efectuează controale la instituțiile de învățământ în scopul minimalizării riscului de producere a incendiilor și verificării respectării  cerințelor în domeniul construcțiilor la exploatarea obiectivelor, precum și asigurarea condițiilor persoanelor cu dizabilități în clădirile respective. ]]> 07.09.2021 15:17 Inspectarea piețelor comerciale <![CDATA[Inspectarea piețelor comerciale // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1542&t=/MEDIA/Comunicate/Inspectarea-pietelor-comerciale/ Urmare a incendiului produs la piața comercială din or. Rezina, de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică a fost emisă dispoziție  privind efectuarea controalelor inopinate la piețele comerciale din republică, în scopul diminuării și prevenirii riscului la incendiu.  În comun cu Administrația ]]> 07.09.2021 15:14 Inspectarea bazinelor acvatice mun. Chişinău <![CDATA[Inspectarea bazinelor acvatice mun. Chişinău // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1541&t=/MEDIA/Comunicate/Inspectarea-bazinelor-acvatice-mun-Chisinau/ Agenția pentru Supraveghere Tehnică, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 929 din 22 decembrie 2020, cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2021, și anume în conformitate cu acțiunile prevăzute la pct. 9 ]]> 07.09.2021 15:13 Mesaj de felicitare cu ocazia zilei profesionale a lucrătorului din sistemul gaze <![CDATA[Mesaj de felicitare cu ocazia zilei profesionale a lucrătorului din sistemul gaze // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1540&t=/MEDIA/Comunicate/Mesaj-de-felicitare-cu-ocazia-zilei-profesionale-a-lucratorului-din-sistemul-gaze/ Stimaţi Colegi!   Anual, În prima duminică a lunii septembrie, consemnăm sărbătoarea duneavoastră profesională - Ziua profesională a lucrătorului din sistemul de gaze. Administraţia Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică, apreciază profesionalismul înalt, devotamentul față de profesia aleasă, de care daţi dovadă în ]]> 03.09.2021 15:59 Lucrări executate ne-calitativ la edificarea Complexului Sportiv din or. Rezina, depistate de către specialiștii AST <![CDATA[Lucrări executate ne-calitativ la edificarea Complexului Sportiv din or. Rezina, depistate de către specialiștii AST // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1537&t=/MEDIA/Comunicate/Lucrari-executate-ne-calitativ-la-edificarea-Complexului-Sportiv-din-or-Rezina-depistate-de-catre-specialitii-AST/                     ]]> 02.09.2021 10:21 Anunț privind selectarea asociațiilor de afaceri în componența Consiliului pentru soluționarea disputelor din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică <![CDATA[Anunț privind selectarea asociațiilor de afaceri în componența Consiliului pentru soluționarea disputelor din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1535&t=/MEDIA/Comunicate/Anunt-privind-selectarea-asociatiilor-de-afaceri-in-componenta-Consiliului-pentru-solutionarea-disputelor-din-cadrul-Agentiei-pentru-Supraveghere-Tehnica/ Conform prevederilor pct. 2 al Hotărârii Guvernului nr.380 din 25 aprilie 2018, cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control,  Agenției pentru Supraveghere Tehnică anunță despre selectarea asociațiilor de afaceri ]]> 20.08.2021 10:29 Autorizarea lucrărilor de construire <![CDATA[Autorizarea lucrărilor de construire // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1534&t=/MEDIA/Comunicate/Autorizarea-lucrarilor-de-construire/ Conform art. 16 al Legii nr. 163/2010 cu privire la autorizarea lucrărilor de construire, în cazul în care, pe perioada executării lucrărilor de construcţie, în documentaţia de proiect se operează modificări care pot afecta prescripţiile stabilite în cadrul regimului arhitectural-urbanistic ]]> 19.08.2021 16:49 Calitatea în construcții <![CDATA[Calitatea în construcții // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1526&t=/MEDIA/Comunicate/Calitatea-in-constructii/    Referitor la calitatea executării lucrărilor menționăm, că conform art. 13, (1) al Legii nr. 721/1996, privind calitatea în construcții,  lucrările de construcţii, precum şi de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii se execută numai pe bază de ]]> 13.08.2021 14:27 Construcțiile ilegale (neautorizate) <![CDATA[Construcțiile ilegale (neautorizate) // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1523&t=/MEDIA/Comunicate/Constructiile-ilegale-neautorizate/      Conform art. 28 (1) al Legii nr. 163/2010 Privind autorizarea lucrărilor de construire, construcțiile executate în lipsa sau încălcarea autorizației de construire/documentației de proiect, sau în lipsa certificatului constatator care confirmă aplicarea principiului aprobării tacite se consideră construcții ]]> 13.08.2021 12:59 Neasigurarea accesului persoanelor cu dezabilități Spitalul Clinic Bălți <![CDATA[Neasigurarea accesului persoanelor cu dezabilități Spitalul Clinic Bălți // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1525&t=/MEDIA/Comunicate/Neasigurarea-accesului-persoanelor-cu-dezabilitati-Spitalul-Clinic-Balti/ Pe marginea apariției  informației în mass-media privind neamenajarea accesului persoanelor cu incluziune socială către una din clădirile Instituției Medico-Sanitare Publice, și anume Spitalul Clinic Bălți, din str. Decebal 101, Agenția pentru Supraveghere Tehnică s-a autosesizat și în data de 13.08.2021 ]]> 13.08.2021 00:00 Felicitări cu ziua profesională a Constructorului! <![CDATA[Felicitări cu ziua profesională a Constructorului! // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1520&t=/MEDIA/Comunicate/Felicitari-cu-ziua-profesionala-a-Constructorului/ Stimaţi colegi de breaslă! Tradiţional în a doua duminică din luna august lucrătorii din domeniul construcțiilor își sărbătoresc Ziua profesională. Constructorii împreună cu arhitecţii, proiectanţii, designerii, lucrătorii din industria materialelor de construcţii sunt oamenii care lucrează în căldură şi frig, ploaie şi ]]> 06.08.2021 15:16 Reprezentanții AST au participat în cadrul unei comisii convocate de președintele Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Nisporeni pentru inspectarea Pieței centrale din str. Marii Adunări Naționale, 4, or. Nisporeni <![CDATA[Reprezentanții AST au participat în cadrul unei comisii convocate de președintele Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Nisporeni pentru inspectarea Pieței centrale din str. Marii Adunări Naționale, 4, or. Nisporeni // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1519&t=/MEDIA/Comunicate/Reprezentantii-AST-au-participat-in-cadrul-unei-comisii-convocate-de-preedintele-Comisiei-pentru-Situatii-Exceptionale-a-raionului-Nisporeni-pentru-inspectarea-Pietei-centrale-din-str-Marii-Adunari-Nationale-4-or-Nisporeni/ La data de 03.08.2021 angajații Direcției supravegherea de stat a masurilor contra incendiilor și protecției civile din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică au participat în cadrul unei comisii convocate de președintele Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Nisporeni pentru inspectarea ]]> 04.08.2021 09:12 Inspectarea digurilor de protecție contra inundațiilor <![CDATA[Inspectarea digurilor de protecție contra inundațiilor // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1518&t=/MEDIA/Comunicate/Inspectarea-digurilor-de-protectie-contra-inundatiilor/ Conform Deciziei Prim-Ministrului nr. 28 din 24.06.2021 a fost constituită comisia mixtă pentru inspectarea digurilor de protecție contra inundațiilor ale bazinelor râurilor Nistru și Prut formată din specialiștii Agenției pentru Supraveghere Tehnică, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Agriculturii, ]]> 30.07.2021 14:51 2021 <![CDATA[2021 // Plan de acțiuni AST]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=352&id=1517&t=/CONTROL-DE-STAT/Plan-de-actiuni-AST/2021/ 30.07.2021 14:49 2021 <![CDATA[2021 // Raport privind realizarea Planului de acțiuni]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=353&id=1516&t=/CONTROL-DE-STAT/Raport-privind-realizarea-Planului-de-actiuni/2021/ 30.07.2021 14:45 Agenția pentru Supraveghere Tehnică, adresează felicitări și urări de bine tuturor ce muncesc în domeniul cadastrului, geodeziei și relațiilor funciare <![CDATA[Agenția pentru Supraveghere Tehnică, adresează felicitări și urări de bine tuturor ce muncesc în domeniul cadastrului, geodeziei și relațiilor funciare // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1510&t=/MEDIA/Comunicate/Agentia-pentru-Supraveghere-Tehnica-adreseaza-felicitari-i-urari-de-bine-tuturor-ce-muncesc-in-domeniul-cadastrului-geodeziei-i-relatiilor-funciare/ Stimați colegi, Cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din domeniul cadastrului, geodeziei și relațiilor funciare, sărbătorită tradițional, în ultima duminică a lunii iulie, echipa Agenției pentru Supraveghere Tehnică, adresează felicitări și urări de bine tuturor ce muncesc în domeniul ]]> 23.07.2021 09:07 Anunț privind selectarea asociațiilor de afaceri în componența Consiliului pentru soluționarea disputelor din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică <![CDATA[Anunț privind selectarea asociațiilor de afaceri în componența Consiliului pentru soluționarea disputelor din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1508&t=/MEDIA/Comunicate/Anunt-privind-selectarea-asociatiilor-de-afaceri-in-componenta-Consiliului-pentru-solutionarea-disputelor-din-cadrul-Agentiei-pentru-Supraveghere-Tehnica/ ANUNȚ privind selectarea asociațiilor de afaceri în componența Consiliului pentru soluționarea disputelor din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică    În temeiul demersului Cancelarie de Stat nr. 14-93-56-4984 din 14 iulie 2021, conform prevederilor pct. 2 al Hotărârii Guvernului nr. 380 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului ]]> 20.07.2021 10:29 Incendiu la piața comercială din orașul Rezina <![CDATA[ Incendiu la piața comercială din orașul Rezina // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1507&t=/MEDIA/Comunicate/Incendiu-la-piata-comerciala-din-oraul-Rezina/ La data de 13 iulie 2021, ora 16:10, de către Serviciul național unic pentru apeluri de urgență "112" a fost recepționată informația cu privire la producerea unui incendiu la piața comercială din orașul Rezina. Angajații Direcției supravegherea de stat a masurilor ]]> 14.07.2021 15:41 La data de 12.07.2021, în apropierea localității Mirnoe din raionul Taraclia a luat foc un lan de grâu. <![CDATA[La data de 12.07.2021, în apropierea localității Mirnoe din raionul Taraclia a luat foc un lan de grâu. // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1506&t=/MEDIA/Comunicate/La-data-de-12072021-in-apropierea-localitatii-Mirnoe-din-raionul-Taraclia-a-luat-foc-un-lan-de-grau/ La data de 12.07.2021, aproximativ ora 16:05 a fost comunicat către serviciul 112, despre faptul că în regiunea de frontieră cu Ukraina, și anume în apropierea localității Mirnoe din raionul Taraclia a luat foc un lan de grâu. S-a stabilit că, ]]> 14.07.2021 15:12 Atenționare beneficiarilor și gestionarilor bazinelor acvatice!!! <![CDATA[ Atenționare beneficiarilor și gestionarilor bazinelor acvatice!!! // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1505&t=/MEDIA/Comunicate/Atentionare-beneficiarilor-i-gestionarilor-bazinelor-acvatice/ Agenția pentru Supraveghere Tehnică, atenționează beneficiarii și gestionarii bazinelor acvatice cu privire la asigurarea și monitorizarea riscului de inundații în perioada sezonului estival al anului. Subliniem faptul că  schimbarea bruscă a temperaturii aerului este însoţită, de regulă, de precipitaţiile torenţiale de ]]> 05.07.2021 15:44 Inspectarea și evaluarea riscului la incendiu la întreprinderile agricole <![CDATA[ Inspectarea și evaluarea riscului la incendiu la întreprinderile agricole // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1504&t=/MEDIA/Comunicate/Inspectarea-i-evaluarea-riscului-la-incendiu-la-intreprinderile-agricole/ Angajații Agenției pentru Supraveghere Tehnică de comun cu angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență efectuează inspectarea și evaluarea riscului la incendiu la întreprinderile agricole care participă în campania de recoltare a cerealelor. Suplimentar au desfăşurat instructaje de prevenire şi stingere a ]]> 02.07.2021 08:02 La data de 23.06.2021, ora 11:19, la blocul locativ din str. Ciuflea, nr. 1 A, mun. Chișinău a izbucnit un incendiu. <![CDATA[La data de 23.06.2021, ora 11:19, la blocul locativ din str. Ciuflea, nr. 1 A, mun. Chișinău a izbucnit un incendiu. // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1503&t=/MEDIA/Comunicate/La-data-de-23062021-ora-1119-la-blocul-locativ-din-str-Ciuflea-nr-1-A-mun-Chiinau-a-izbucnit-un-incendiu/ La data de 23.06.2021, ora 11:19, la blocul locativ din str. Ciuflea, nr. 1 A, mun. Chișinău a izbucnit un incendiu. Ca urmare a informației recepționate de către Agenție la fața locului s-au deplasat angajații direcției supravegherea de stat a masurilor contra ]]> 25.06.2021 11:20 23.06.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică felicită toți funcționarii publici cu ocazia Zilei profesionale a Funcționarului Public <![CDATA[23.06.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică felicită toți funcționarii publici cu ocazia Zilei profesionale a Funcționarului Public // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1502&t=/MEDIA/Comunicate/23062021-Agentia-pentru-Supraveghere-Tehnica-felicita-toti-functionarii-publici-cu-ocazia-Zilei-profesionale-a-Functionarului-Public/ Conducerea instituției adresează tutoror angajaților din serviciul public cele mai sincere și frumoase urări de bine și mulțumiri pentru dedicația, responsabilitatea și devotamentul manifestat în activitatea de zi cu zi. Fie ca această sărbătoare să Vă furnizeze în permanență o energie ]]> 23.06.2021 16:36 Spre informare Administrațiilor Publice Locale <![CDATA[Spre informare Administrațiilor Publice Locale // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1491&t=/MEDIA/Comunicate/Spre-informare-Administratiilor-Publice-Locale/ În temeiul art. 12, alin. (10) al Legii nr. 163 din 09.07.2010 cu privire la autorizarea lucrărilor de construire, cu privire la  autorizarea executării lucrărilor de construcție, condițiile de eliberare a autorizației de construire, Agenția pentru Supraveghere Tehnică Vă informează despre obligativitatea emitentului de acte permisive, de a transmite o copie a autorizației de construire la Agenția pentru Supraveghere Tehnică pentru informare, în cel mult 3 zile lucrătoare din data emiterii pe suport de hârtie la adresa - str. Constantin Tănase, ]]> 21.06.2021 18:10 21.06.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică în semn de apreciere și recunoștință, adresează sincere felicitări Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare cu prilejul aniversării a 25 ani de activitate <![CDATA[21.06.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică în semn de apreciere și recunoștință, adresează sincere felicitări Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare cu prilejul aniversării a 25 ani de activitate // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1501&t=/MEDIA/Comunicate/21062021-Agentia-pentru-Supraveghere-Tehnica-in-semn-de-apreciere-i-recunotinta-adreseaza-sincere-felicitari-Centrului-Tehnic-pentru-Securitate-Industriala-i-Certificare-cu-prilejul-aniversarii-a-25-ani-de-activitate/ Cu prilejul celei de a 25 aniversări de la fondarea Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare, Agenția pentru Supraveghere Tehnică, în semn de recunoștință pentru parteneriatul îndelungat și serviciile oferite cu un înalt grad de profesionalism, adresează Colectivului, sincere ]]> 21.06.2021 13:44 Verificării practice de către inspectorii din cadrul Agenției (Domeniul Obiecte Industrial Periculoase) <![CDATA[Verificării practice de către inspectorii din cadrul Agenției (Domeniul Obiecte Industrial Periculoase) // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1500&t=/MEDIA/Comunicate/Verificarii-practice-de-catre-inspectorii-din-cadrul-Agentiei-Domeniul-Obiecte-Industrial-Periculoase/ În rezultatul controlului planificat, inspectorii din cadrul Agenției (Domeniul Obiecte Industrial Periculoase) au supus verificării practice operativitatea, dotările  Sericiului de dispecerat și intervenție tehnică cît și calificarea specialiștilor din cadrul grupului de intevenție. ]]> 16.06.2021 00:00 Agenția pentru Supravegherea Tehnică (AST) a participat la ședința consultativă organizată de MEI cu reprezentanții întreprinderilor prestatoare de servicii la exploatarea ascensoarelor din 21 mai 2021. <![CDATA[Agenția pentru Supravegherea Tehnică (AST) a participat la ședința consultativă organizată de MEI cu reprezentanții întreprinderilor prestatoare de servicii la exploatarea ascensoarelor din 21 mai 2021. // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1498&t=/MEDIA/Comunicate/Agentia-pentru-Supravegherea-Tehnica-AST-a-participat-la-edinta-consultativa-organizata-de-MEI-cu-reprezentantii-intreprinderilor-prestatoare-de-servicii-la-exploatarea-ascensoarelor-din-21-mai-2021/ Urmare a implementării documentului normativ „Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor” aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.506 din 5 iulie 2017, unde au fost stabilite noile prevederi de implementare a actului normativ în scopul stabilirii unor condiții unice în procesul ]]> 15.06.2021 13:10 11.06.2021, Chișinău –Membrii Consiliul pentru Soluționarea Disputelor din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, s-au întrunit în cea de-a patra ședință <![CDATA[11.06.2021, Chișinău –Membrii Consiliul pentru Soluționarea Disputelor din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, s-au întrunit în cea de-a patra ședință // Comunicate]]> http://ast.gov.md/libview.php?l=ro&idc=193&id=1499&t=/MEDIA/Comunicate/11062021-Chiinau-Membrii-Consiliul-pentru-Solutionarea-Disputelor-din-cadrul-Agentiei-pentru-Supraveghere-Tehnica-s-au-intrunit-in-cea-de-a-patra-edinta/   11.06.2021, Chișinău – Agenția pentru Supraveghere Tehnică Vă informează că, membrii Consiliul pentru Soluționarea Disputelor din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, s-au întrunit în cea de-a patra ședință, și au examinat cererea prealabilă privind anularea procesului –verbal de control, emis ]]> 11.06.2021 09:03