Atenționare beneficiarilor și gestionarilor bazinelor acvatice!!!
05.07.2021 116 Accesări  

Agenția pentru Supraveghere Tehnică, atenționează beneficiarii și gestionarii bazinelor acvatice cu privire la asigurarea și monitorizarea riscului de inundații în perioada sezonului estival al anului.

Subliniem faptul că  schimbarea bruscă a temperaturii aerului este însoţită, de regulă, de precipitaţiile torenţiale de scurtă durată, dar intense, ori de lungă durată, dar cu o intensitate mai redusă, fapt ce creează situaţii critice de viituri pe cursurile de apă.

Factorii principali care influenţează asupra procesului de formare a scurgerilor formate de ploi torenţiale sînt factorii climaterici, precum şi construcţia geologică şi pedologică a bazinelor hidrografice ale rîurilor, relieful lor, lacurile, dimensiunile şi forma bazinelor şi luncilor, rîurilor, vegetaţia, activităţile umane.

Reieșind din expuse, recomandăm monitorizarea și asigurarea tuturor masurilor de protecție întru elucidarea potențialelor cauze care ar putea provoca inundații.

Copyright © 2021 Agenția pentru Supraveghere Tehnică